Com afrontar una noia? El que és una nena? El nostre auditor està buscant per a una dona femenina, agradable, i relativament preparada, sense desig de conflicte.

About